• ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“;
  • ა(ა)იპ გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი „თბილისის თანამედროვე ბალეტი“
  • ხელოვნების სკოლები
  • სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
  • პანთეონები