გალაქტიონ ბუაძე
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
მამუკა მუმლაძე
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
გიგა გიგაშვილი
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
გელა ჩივიაშვილი
ჯანდაცვის და სოც. მომსახურების საქალაქო სამსახური
სერგო ბირკაძე
იურიდიული საქალაქო სამსახური
გიორგი პაპავა
შესყიდვების საქალაქო სამსახური
ნიკოლოზ ჭონქაძე
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
გაიოზ თალაკვაძე
საფინანსო საქალაქო სამსახური
გიორგი ბაგრატიონი
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
ირაკლი გვილავა
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
ალექსანდრე ტოგონიძე
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
ანდრია ბასილაია
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური