ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ხელს უწყობს ახალი ინვესტიციების მოზიდვას და დაინტერესებულ მხარეებს საინვესტიციო პროექტებს სთავაზობს

იხილეთ ბმული (PDF)