ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ინვესტორებს სთავაზობს სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტს. დეტალური ინფორმაცია თითოეული პროექტის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროექტები ინვესტორებისთვის (PDF)

თბილისის ანძის განვითრების პროექტი

რადიო ქალაქის განვითარების პროექტი

თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევა