ირაკლი ხუცურაული
ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი