საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოსათხოვად ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა,
შეავსეთ და შევსებული ფორმა გამოგვიგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე foi@tbilisi.gov.ge.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ილია გელაშვილი
ტელეფონი - 2378546