უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შესახებ

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ობიექტების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების, თბილისის მერიის, თბილისის საკრებულოსა და თბილისის რაიონული გამგეობების შენობების და მათში  (ობიექტებში/ტერიტორიებზე) არსებული მუნიციპალური ქონების დაცვას მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან. აგრეთვე, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საქალაქო სამსახურების და რაიონული გამგეობების შეუფერხებელ მუშაობას.

დღეისათვის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 50 ობიექტის დაცვას, კერძოდ: თბილისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის, თბილისის საკრებულოს შენობის , 10 რაიონული გამგეობის, 25 ობიექტის (შენობა-ნაგებობა, საწყობები) , თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 13 ბაღის, სკვერისა და პარკის, ასევე მათში არსებული ქონების დაცვას.

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური ცოცხალი ძალით დაცვას ახორციელებს 48 ობიექტზე, ხოლო 2 ობიექტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხორციელდება ვიდეო სათვალთვალო სისტემების მეშვეობით, კერძოდ:

  1. გლდანის მასივი მე-6 მკრ, კორპ 17-ის მიმდებარე სკვერი
  2. ვასო გოძიაშვილის სახელობის პარკი ალ. ყაზბეგის №16,

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დასაცავი ობიექტების საერთო ფართობი შეადგენს 800 ათას კვ. მ-ზე მეტს. სამსახურის მიერ, ასევე, ხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6 საწყობის 24 საათიანი დაცვა.

სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში, როგორც მისი მომზადების, ასევე ჩატარების პროცესებში.

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაიგეგმა და ეტაპობრივად ხორციელდება დასაცავი ობიექტების უსაფრთხოების სისტემების აღჭურვა და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა (მათ შორის: სახანძრო სისტემები, სათვალთვალო კამერები, რადიოკავშირის სისტემები).

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურში 2018 წელს დაინერგა რადიოკავშირის სისტემები, შეიქმნა მონიტორინგის ცენტრი, სადაც 24 საათის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება ვიდეო სათვალთვალო სისტემების მონიტორინგი და კონტროლი.

ასევე, სამსახური უზრუნველყოფს პარკებში და სკვერებში, რაიონული გამგეობების შენობებში, მერიის ადმინისტრაციულ შენობებსა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სხვადასხვა აქტივობების უსაფრთხოებას და მათი მსვლელობის პერიოდში ინციდენტების თავიდან აცილების მიზნით კომპეტენციის ფარგლებში სათანადო ზომების მიღებას.