მოკლე ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების თაობაზე. 2020 წელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება: დაავადებათა სკრინინგი 

ქვეპროგრამის დასახელება:  გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

ქვეპროგრამის დასახელება:  აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამა 

ქვეპროგრამის დასახელება:  „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

ქვეპროგრამის დასახელება: ტრანსპლანტაცია

ქვეპროგრამის დასახელებაძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება 

ქვეპროგრამის დასახელება: გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება