ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია. 2018 წელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება: დაავადებათა სკრინინგი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ტრანსპლანტაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელებაძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება