ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, გმირთა მოედანზე, ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰიპოპოტამის ქანდაკების განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
18 ივლისი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ქალაქის მმართველობის სფეროში შემავალი პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატის შესარჩევად
12 ივლისი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
„ევროპის საუკეთესო მიმართულებების" (EBD) კონკურსზე 2020 წელს თბილისის მიერ წარსადგენი ფოტოების კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
03 ივლისი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, ვერიკო ანჯაფარიძის სკულპტურული კომპოზიციის განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
03 აპრილი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში, „ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის“ განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
03 აპრილი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, გმირთა მოედანზე, ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰიპოპოტამის ქანდაკების განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
03 აპრილი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ქალაქის მმართველობის სფეროში შემავალი პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატის შესარჩევად
07 დეკემბერი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად
22 ოქტომბერი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.
13 ივლისი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ცხადდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების“ დირექტორის შესარჩევად
26 ივნისი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კამპანია „გაუფრთხილდი ქალაქს“ ქ.თბილისიის მერიის ა(ა)იპ „საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს 6 თვიანი სოციალური კამპანიის „გაუფრთხილდი ქალაქს“ წარმოებისთვის
18 ივნისი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ბანკის შესარჩევი საკონკურსო კომისია აცხადებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ბანკის შესარჩევ კონკურსს
07 ივნისი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ცხადდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების“ დირექტორის შესარჩევად.
16 მაისი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ქალაქის მმართველობის სფეროში შემავალი პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატის შესარჩევად
25 აპრილი 2018
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად
02 აპრილი 2018