ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, ჟიული შარტავას სახელობის ქუჩაზე არსებულ სკვერში (ს/კ 01.10.13.017.002), ან/და მერაბ კოსტავასა და სიმონ ჩიქოვანის ქუჩების კვეთაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მომიჯნავე ტერიტორიაზე (ს/კ 01.10.17.041.016) საქართველოს ეროვნული გმირების - ჟიული შარტავასა და გურამ გაბესკირიას არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
30 დეკემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პაემანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელი ბიჭები“ განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
30 დეკემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, ზვიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) მისივე სახელობის სანაპიროზე (მტკვრის მარჯვენა სანაპირო) განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
30 დეკემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, დიმიტრი ყიფიანის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მისივე სახელობის დარბაზში განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
30 დეკემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, გრიგოლ რობაქიძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი), მისივე სახელობის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
30 დეკემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პაემანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელი ბიჭები“ განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
10 სექტემბერი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, ჟიული შარტავას სახელობის ქუჩაზე არსებულ სკვერში (ს/კ 01.10.13.017.002), ან/და მერაბ კოსტავასა და სიმონ ჩიქოვანის ქუჩების კვეთაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მომიჯნავე ტერიტორიაზე (ს/კ 01.10.17.041.016) საქართველოს ეროვნული გმირების - ჟიული შარტავასა და გურამ გაბესკირიას ბიუსტების/მემორიალის განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
01 ივლისი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, ზვიად გამსახურდიას სახელობის მემორიალის მისივე სახელობის სანაპიროზე (მტკვრის მარჯვენა სანაპირო) განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
01 ივლისი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მისივე სახელობის დარბაზში განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
01 ივლისი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, გრიგოლ რობაქიძის ბიუსტის, მისივე სახელობის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
01 ივლისი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
განცხადება ქალაქ თბილისის მომსახურე ბანკის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ
05 ივნისი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი ქალაქის მმართველობის სფეროში შემავალი პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატის შესარჩევად
20 იანვარი 2020
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, გმირთა მოედანზე, ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰიპოპოტამის ქანდაკების განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
06 დეკემბერი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში, „ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის“ განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
06 დეკემბერი 2019
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში, „ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის“ განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
18 ივლისი 2019