ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა აცხადებს მომსახურე ბანკის შესარჩევ კონკურსს
31 მაისი 2022