ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი

/img/original/2021/4/27/ქალაქ_თბილისის_მუნიციპალიტეტის_მთავრობის_2021_წლის_28_აპრილის_სხდომის_დღის_წესრიგი.pdf 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის 28 აპრილის  სხდომის დღის წესრიგი (PDF)

27 აპრილი 2021