26 მაისის მოედნის მოდელირების სქემა

ქუჩის დიზაინის შემუშავებისას, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე, დარგის სპეციალისტები შეისწავლიან მოცემულ ტერიტორიასა და სატრანსპორტო ნაკადებს, რომლის შემდეგ, იწყება პროგრამული სიმულაციური მოდელირება და სატრანსპორტო კვანძების დაგეგმარება.

სატრანსპორტო იერარქიისა და ქუჩის ინკლუზიურობის გათვალისწინებით, იქმნება სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილების სქემა, რომლის დახმარებითაც, საგზაო მოძრაობა მეტად ორგანიზებულ სისტემად ყალიბდება.  

წარმოგიდგენთ 26 მაისის მოედნის მოდელირების სქემას.

17 დეკემბერი 2020