ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 5 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი (PDF)
10 აგვისტო 2020