ირაკლი ბენდელიანი
თბილისის მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 16.08.1986
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge 
ელ.ფოსტა: i.bendeliani@tbilisi.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

2003-2007 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი)

2007-2010 - ზუგდიდის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2017-2021 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

2016–2017 -  საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის გენერალური დირექტორი

2015 –2016 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2014–2016 - ევროპის აკადემიური ცენტრი, ტრენერი სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში

2012–2015 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების და მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

2011-2012 - სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ შესყიდვების სამსახურის უფროსი

2007-2011 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების და მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

2006-2007 - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ადმინისტრაციული და შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი

2005-2006 - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ადმინისტრაციული და შიდა აუდიტი სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 

ტრენინგები და პროექტები:

2016 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სასწავლო კურსი საჯარო ფინანსების მართვაში (სერტიფიკატი)

2015 - სერტიფიკატი ენერგეტიკული ქარტიის 26-ე კონფერენციის საუკეთესო ორგანიზებისათვის

2009 - მსოფლიო ბანკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ერთობლივად ორგანიზებული ტრეინინგ-სემინარი, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით (სერტიფიკატი)

2008 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ ტრეინინგი სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობაში (სერტიფიკატი)