სერგო ბირკაძე
იურიდიული საქალაქო სამსახური

დაბადების თარიღი: 16.01.1981
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ელ.ფოსტა: s.birkadze@tbilisi.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge

განათლება

1998-2003 - თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი - სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - იურისტი 

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2017 - 2021 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი

2017 - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ - მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში

2016-2017 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

2013-2016 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

2014-2015 -  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მინისტრის აპარატის უფროსი

2010-2013 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2009-2010 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი - სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი

2007-2009 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი - პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსი

2007 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - მინისტრის მთავარი მრჩეველი

2005-2007 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი - კანონშემოქმედებისა და პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველო - მთავარი სპეციალისტი

2004-2005 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი, კანონშემოქმედებისა და სახელშეკრულებო სამმართველო - მთავარი სპეციალისტი

2003-2004 - საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო დარღვევების მიზეზების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია - მოწვეული სპეციალისტი

2002-2003 - საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტი - სტაჟიორი

2007-2011 -  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - ლექტორი

2017 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - ლექტორი

2007-2008 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი („მასკი“) - ლექტორი

2004 - თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი - ლექტორი

2001-2006 - საქართველოს კლუბის „რა? სად? როდის?“ ხაშურის რაიონის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - თამაშების წამყვანი

2000 - ხაშურის რაიონული ოლიმპიადის „როგორ ვიცით კონსტიტუცია“ - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე

2000-2003 - შპს „გეტაცი“ - იურისტი

 

გამოცდილება:

2017 - სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - „რისკების მართვა“

2017 - სსიპ-მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - „ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერობის კანდიდატი“

2016 - სსიპ -მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - „ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები“ 

2014 - სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - „Leadership and Management Course”

2011 - იტალიის შემოსავლების სააგენტო - „ტრანსფერფრაიზინგი“

2010 - პორტუგალიის პარლამენტი, პორტუგალიის უზენაესი სასამართლო - „სამართალშემოქმედება და სამართალწარმოება“

2007 - საქართველოს პარლამენტი - „Introduction to European Union Law”

2007 - ასოციაცია „კანონი ხალხისთვის“ - „საქორწინო ხელშეკრულება, როგორც ოჯახის სიმტკიცის გარანტი“

2006 – „ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტების მართვა“

2006 - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - „Legal and Regulatory Foundations and Regional Cooperation in the Energy Sector”

2006 – „ტოლერანტობა, გუნდი და ლიდერობა“

2005 – „მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში: რეალობა და პერსპექტივები“

2005 – „სამართლებრივი ზეგავლენის შეფასება“

2005 – „ევროკავშირის სამართალი  და მისი სამართლებრივი სტანდარტები“