გელა ჩივიაშვილი
ჯანდაცვის და სოც. მომსახურების საქალაქო სამსახური

დაბადების თარიღი: 28.07.1976
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ელ.ფოსტა g.chiviashvili@tbilisi.gov.ge
ვებ.გვერდი: www.tbilisi.gov.ge
ტელეფონი: (+995 32) 2378 125 

განათლება და კვალიფიკაცია 

1993-1998 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიკროეკონომიკა - მენეჯმენტი, ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა


სამსახურეობრივი საქმიანობა

2014 - დღემდე - ქალაქ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

2013-2014 - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სოციალური მომსახურების სააგენტო - სოციალური დახმარების ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსი

2012 - შპს „ბერტა“ - მონიტორინგის სამსახურის უფროსი

2011-2012 - შპს „ადითი“ - დირექტორი

2004-2011 - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სოციალური მომსახურების სააგენტოს სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ - სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი 

2001-2004 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი - მთავარი სპეციალისტი 

2000-2006 - დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის კლინიკა (ყოფილი 9-ე საავადმყოფო) - მთავარი ეკონომისტი

1999-2003 - ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი