გიგა გიგაშვილი
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

დაბადების თარიღი: 8.04.1990
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური, გერმანული 
ელ.ფოსტა: 
g.gigashvili@tbilisi.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge

განათლება:

2016 - Riga Graduate School of Law (რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა) - EU Law and Economics (ევროკავშირის სამართალი და ეკონომიკა) - Advance Programme (უმაღლესი პროგრამა)

2014 - 2015 - European University Viadrina (ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი) ფრანკფურტი, გერმანია - საერთაშორისო სამართალი - დოქტურანტურა

2013 - დღემდე - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამართალი - დოქტორანტურა

2011-2013 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამართალი - მაგისტრატურა

2007-2011 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ,,ალმა მატერი“, იურიდიული - ბაკალავრიატი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2017 - 2021 - ქალაქ თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

2017 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2012-2016 - საქართველოს პარლამენტი - მოწვეული სპეციალისტი - იურისტი

2012-2013 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი - სტაჟიორი

2011-2012 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური - ინსპექტორ-გამომძიებელი

2009 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მთავარი პროკურატურა - პროკურორის თანაშემწე

2015- დღემდე - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

2017-დღემდე - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ,,ალმა მატერი“ - მოწვეული ლექტორი

 

გამოცდილება:

2015 - ჰუმანიტარული სამართლის მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ერევანი, სომხეთი - რუსეთ-სომხეთის სლავური უნივერსიტეტი

2013 - საერთაშორისო იმიტირებული პროცესი „ადამიანის უფლებები“ - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ევროპის საბჭო, ევროპის სამართლის სტუდენტთა ასოციაცია

2013 - საერთაშორისო არბიტრაჟის იმიტირებული პროცესები „საინვესტიციო სამართალში“ - გერმანია, ფრანკფურტი - არბიტრაჟის საერთაშორისო ასოციაცია - გოეთეს უნივერსიტეტი

2013 - საერთაშორისო შეჯიბრი „საერთაშორისო სისხლის სამართალი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი“ - ბელარუსის რესპუბლიკა, მინსკი - საერთაშორისო უნივერსიტეტი „MITSO” - საერთაშორისო სისხლის სამართალი, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი - ადამიანის უფლებები

2013 - დიპლომატიის ევროპული აკადემია  - ვარშავა, პოლონეთი - ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობისა და სამეზობლო პოლიტიკა - ვარშავის დიპლომატიის ევროპული აკადემია

2012 - შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

2012 - იუსტიციის სამინისტროს საზაფხულო სკოლა - იუსტიციის სამინისტრო და US AID

2012 - ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში -საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის ადგილობრივი წარმომადგენლობა

2011 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი

2011 - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

2011 - ევროპის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესები - სოფიის უზენაესი სასამართლო

2010 - საზაფხულო სკოლა  ენერგო სამართალსა და ენერგო მარაგის უსაფრთხოებაში - ,,ელსა“- ბუქარესტი-ევროპის სამართლის სტუდენტთა ასოციაცია

2010 - ევროპის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესები - სოფიის უზენაესი სასამართლო

2009 - საერთაშორისო კონფერენცია „ქალი და დანაშაული“

2009 - სამეცნიერო კონფერენცია - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

2008 - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო კონფერენცია - უკრაინა, ქ.ოდესა - გაერთიანებული ერების ახალგაზრდული ორგანიზაცია და ოდესის სახელმწიფო უნივერსიტეტი