ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, შარტავას 7
ელ. ფოსტა: info@tbilisi.gov.ge
ტელ: 272 22 22.