ეკონომიკური განვითარების  საქალაქო სამსახურის უფროსი -კახა გვანცელაძე

ეკოპოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე -ალექსანდრე ტოგონიძე

ეკოპოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე - შოთა საღრიშვილი

ბიზნესის სტიმულირების და ინვესტორთა ხელშეწყობის განყოფილება - გიორგი ებანოიძე

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება - ეკა ბურდილაძე

ანალიზისა და დაგეგმვის განყოფილება - თენგო ჯოხაძე

ინოვაციების ხელშეწყობის განყოფილება -მიშა უკლება 

ეკონომიკური განვითარების  საქალაქო სამსახურის აპარატი - ანა სიამაშვილი