ეკონომიკური განვითარების  საქალაქო სამსახურის უფროსი - კახა გვანცელაძე

ეკოპოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე - ალექსანდრე ტოგონიძე

ეკოპოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე - შოთა საღრიშვილი

ბიზნესის სტიმულირების და ინვესტორთა ხელშეწყობის განყოფილება - გიორგი ებანოიძე

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება - ეკა ბურდილაძე

ანალიზისა და დაგეგმვის განყოფილება - თენგიზ ჯოხაძე

ინოვაციების ხელშეწყობის განყოფილება - ზაზა დვალიშვილი

ეკონომიკური განვითარების  საქალაქო სამსახურის აპარატი - ანა სიამაშვილი