• სპორტის პროგრამების განყოფილების საპროექტო განაცხადის ფორმა
  • ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი“
  • ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის   „გლდანი-ნაძალადევის   კომპლექსური სპორტული   ცენტრი“
  • ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის „მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის მზადების სპორტული ცენტრი“
  • ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ,,ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი“
  • ა(ა)იპ. ქ. თბილისის მერიის საფეხბურთო სპორტული ცენტრი „იმედი“
  • ა(ა)იპ „ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი“
  • ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახ. ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი“
  • ა(ა)იპ „ჩოგბურთის განვითარება“
  • ა(ა)იპ წყალბურთელთა გუნდი „თბილისი“