„თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ მიზანია ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელებაში მონაწილეობა, ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება, საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის მხარდაჭერა, მუნიციპალურ ახალგაზრდულ პროგრამებთან წვდომის ხელშეწყობა, არაფორმალური განათლებისა  და სპორტული პროგრამების მეშვეობით ახალგაზრდების შესაძლებლობების თვითრეალიზების ხელშეწყობა.

ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ პროგრამული მიმართულებები:

  1. ახალგაზრდული ბანაკები/საზაფხულო სკოლები
  2. საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამა
  3. მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა
  4. მასობრივი სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია
  5. ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
  6. ინოვაციური პროგრამა "მერიასთან ერთად"
  7. ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრი
  8. არაფორმალური განათლების პროგრამა (ტრენინგ-ცენტრი)

 

მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი #89/24, მე-6 სართული

ტელ: 599892022

Facebook