ქალაქ თბილისის 2020 წლის „ევროპის საუკეთესო მიმართულებების (European Best Destination) კონკურსზე“ წარსადგენი ფოტო კონკურსი
 1. კონკურსის შესახებ:

2020 წლის „ევროპის საუკეთესო მიმართულებების კონკურსისთვის“ – European Best Destination 2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს ფოტოების შესასყიდად, რომლებიც განთავსდება EBD-ის ოფიციალურ საიტზე, თბილისის გვერდზე (https://www.europeanbestdestinations.com). აღნიშნულ ფოტოებზე დაყრდნობით მოხდება თბილისისსათვის ხმის მიცემა „European Best Destination” ჯილდოს მოსაგებად.

კონკურსისათვის შერჩეული ფოტოებიდან 1 ფოტო განისაზღვრება, როგორც მთავარი ფოტო და სწორედ ის იქნება გამოყენებული EBD-ის მიერ პრომო აქტივობებისათვის (ე.წ. Cover Photo).

 

1.1         კონცეფციის ზოგადი აღწერა

 • ფოტოები უნდა იყოს ტურისტულად მიმზიდველი და მაქსიმალურად გადმოსცემდეს ქალაქის, ქუჩის, ადგილის, მიმართულების სილამაზეს.
 • მთავარი მოთხოვნა: ფოტოები იყოს პოზიტიური და მიმართული უნდა იყოს თბილისში მოგზაურობის განწყობის შესაქმნელად.

 

 1. ტექნიკური დავალება

თბილისის ფოტოები, European Best Destination კონკურსზე წარსადგენად, გადაღებული უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაციებით:

 • თბილისის პანორამული ხედების ფოტოები (ღამის და დღის)
 • თბილისის ყოველდღიური სიუჟეტური ფოტო
 • ტურისტული ობიექტების/ისტორიული ობიექტების ფოტო (მაგ: ნარიყალა, მეტეხის ეკლესია და ა.შ.)
 • თბილისის ქუჩები და უბნები (მაგ: ბამბის რიგი, რკინის რიკი, ერეკლეს ქუჩა, შავთელის ქუჩა და ა.შ.)
 • ძველი თბილისის ფოტოები (მაგ: აბანოთუბანი, მეტეხის კლდე, კალაუბანი და ა.შ.)
 • თბილისის შერეული არქიტექტურა
 • Hidden Gems of Tbilisi (თბილისური ეზოები, სადარბაზოები და ა.შ.)
 • ღამის გართობა
 • გასტრონომია
 • Urban Regeneration (მაგ: ფაბრიკა, ღვინის ქარხანა, და ა.შ.)
 • მუზეუმები, ოპერა - შიდა გადაღება
 • რეკრეაციული ზონები (თბილისის ზღვა, ლისის ტბა, ბოტანიკური ბაღი)
 • Street art
 • ფოტოების გამოყენების წესები

გამაჯვებულ ფოტოებზე საავტორო უფლება ენიჭება თბილისის მერიას, შესაბამისად ფოტოები EBD კონკურსის გარდა, გამოყენებული იქნება თბილისის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით შემდეგი მიმართულებებით:

 • ციფრული მედია
 • ვიდეო და სატელევიზიო შეფუთვა
 • ბეჭდვა (ბილბორდი, ბროშურა, ბანერი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარეკლამო ადგილები)
 • სასაჩუქრე ატრიბუტიკა

 

 1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის

3.1. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს და მეწარმე სუბიექტებს ( ინდივიდუალური მეწარმე, იურიდიული პირი).

3.2. თითოეულ კონკურსანტს შეუძლია მაქსიმუმ 10 ფოტოს წარმოდგენა.

3.3. თითოეულ გამარჯვებული/შერჩეული ფოტოს ღირებულება შეადგენს - 300 ლარს (საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გარეშე).

3.4. ფოტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია 2019 წლის 6 ივლისიდან

3.5. კონკურსზე წარმოდგენილ ფოტოებზე საავტორო უფლების პასუხისმგებლობა ეკისრება წარმდგენ პირს (კონკურსანტს). აღნიშნული პირობის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კონკურსანტი ავტომატურად დისკვალიფიცირდება კონკურსიდან.

 

 1. ფოტოების ტექნიკური მახასიათებლები

ფოტოები წარმოდგენილი უნდა იყოს JPEG ფორმატით, 300 Dpi რეზოლუციით/resolution

 

 1. კონკურსის ვადები:

5.1. ფოტოების მიწოდების ვადა -  20 აგვისტოს ჩათვლით.

5.2. კონკურსანტი ვალდებულია კონკურსით გათვალისწინებულ ვადაში შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა, წარმოადგინოს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და საკონკურსო ფოტოები ელექტრონული ფორმით.

 

 1. გამარჯვებულის გამოსავლენად საკონკურსო წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
 • საკონკურსო ფოტოების კრეატიულობა
 • გადაღების რაკურსი
 • კონკურსის თემატიკასთან შესაბამისობა

6.1. კომისიის ყოველი წევრი ცალ–ცალკე აფასებს თითოეულ კრიტერიუმს 0-10 ქულიან დიაპაზონში (თითოეული წარმოდგენილი ფოტოსათვის), ხოლო საბოლოო შეფასება განისაზღვრება კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლით.

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, მიმართოთ

E.mail: tourism@tbilisi.gov.ge , მობ: 591 44 39 39, ანა მატკავა

03 ივლისი 2019