ბაზრის კვლევა სპეციალური ტექნიკის შესყიდვის მიზნით

შპს,,სინათლის ქალაქი“  ტექნიკის შესყიდვის მიზნით ტექნიკური პირობების  სრულყოფის, კონკურენტუნარიანი და გამჭვირვალე გარემოს შექმნისათვის პოტენციური მიმწოდებლებიდან განაცხადთა წარმოდგენის თაობაზე ბაზრის კვლევას იწყებს.

 სპეციალური ტექნიკის შესყიდვის მიზნით, კვლევის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილება შპს,,სინათლის ქალაქში“ შექმნილმა კომისიამ მიიღო. ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს ან პირთა გაერთიანებას, რომლებიც აკმაყოფილებენ  დოკუმენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

 ბაზრის კვლევაში მონაწილე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინადადება წარმოადგინოს შესასყიდი სპეციალური ტექნიკის  სრულ ჩამონათვალზე, შედეგებს შპს,,სინათლის ქალაქში“  შექმნილი სპეციალური კომისია განიხილავს.

იხილეთ დოკუმენტები:
ბაზრის კვლევის დოკუმენტი
დანართი 1
დანართი 2

 

The “City of Light” Ltd – with the purpose of procurement of equipment to improve the technical conditions and create the competitive and transparent environment initiates the market research in submission of applications from potential providers.

For procurement of special equipment the decision on conduction of the research was made by the commission established by the ,,City of Light” Ltd.  The market research can be participated by all interested persons or groups of people who meet the defined requirements.

Any interested person participating in market research is entitled to submit a proposal for the full list of the special equipment to be purchased; the results shall be reviewed by the special commission established by the ,,City of Light” Ltd.

See the documents:
Market research document
Annex 1
Annex 2

07 ივლისი 2015