კახაბერი გვანცელაძე
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი:  21.10.1977
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ელ.ფოსტა:k.gvantseladze@tbilisi.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge

განათლება და კვალიფიკაცია

 

2000 – 2003  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, მენეჯერი, სახელმწიფო და რეგიონული მართვა 

1994 – 1999 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, ინჟინერ–ტექნოლოგი

  

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2014-2016 - სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი, ფონდის უფროსი, პროექტების მენეჯერი:

 • ინოვაციური სამრეწველო ლაბორატორიების შექმნა ( FAB LAB) 
 • დინამო არენას რეაბილიტაცია და უეფას სუპერთასის ორგანიზება 
 • ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა 
 • თბილისის მერიის ტრენინგ ცენტრის შექმნა (15 სასწავლო მოდული) 
 • ISO 9001:2008 სისტემის დანერგვა 
 • საერთაშორისო ტექნოლოგიური ქსელი 
 • საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ქსელი 
 • თბილისის მწვანე ქუჩა 
 • ენერგოეფექტური მუნიციპალური შენობა 
 • QR ბიბლიოთეკა 
 • თბილისის სტანდარტი 
 • საცობების აპლიკაცია

 

2012-2014 - საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ადმინისტრაციის უფროსი 

2011 -2012 - საერთაშორისო ორგანიზაცია - ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის - საქართველოს ოფისი, კოორდინატორი იმერეთის რეგიონში, პროექტების მენეჯერი: 

 • პროექტი, ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციის საქმიანობების კოორდინაცია იმერეთის რეგიონში 

2009-2011 - საერთაშორისო ორგანიზაცია - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო - საქართველო, კონსულტანტი ეკონომიკის სფეროში, კო ნ სულ ტან ტი პროექტებში: 

 • მცირე და სა შუალო ბიზნ ესის კონ სალტინ გი
 • იტალიასთან ეკონომიკური ურთიერთობის პლატფორმის შემუშავება

 

2009-2011 – საერთაშორისო ორგანიზაცია - World Vision - საქართველო, ქუთაისის ოფისი, კონსულტანტი ეკონომიკის სფეროში 

2008-2012 - ადგილობრივი დემოკრატიის და ეკონომიკის ინსტიტუტი, აღმასრულებელი მენეჯერი პროექტები: 

 • ქ.ქუთაისის ბიუჯეტის მონიტორინგი და ანალიზი 

2008-2012 - საერთაშორის ორგანიზაცია - „ქუთაისის ლაიონს კლუბი“, თავმჯდომარე, პროექტები: 

 • LIONS QUEST – GEORGIA - ქ. ქუთაისის სკოლებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამა,
 • წიგნების შექმნა და მასწავლებელთა გადამზადება საგანში „უნარები მოზარდებისათვის“
 • LEGO CHARITY – 500 000 ლარის ღირებულების სათამაშოები ქუთაისის საბავშვო ბაღებისთვის
 • სხვადასხვა მინი პროექტი 

2003-2004 - საერთაშორისო საარჩევნო სისტემების ფონდი - IFES, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენერი 

2005 -  ცენტრალური საარჩევნო კომისია,  საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენერი 

2002 – 2003 - დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია, ეკონომიკის ექსპერტი 

2001 – 2008 - საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, იმერეთის ფილიალის აღმასრულებელი დირექტორი, პროექტების მენეჯერი: 

 • ქ. ქუთაისის სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების პროგრამის შემუშავება (2007-2011 წ.) (დამფინანსებელი ურბანული ინსტიტუტი)
 • ქ.ქუთაისის ბიუჯეტის რეფორმა (ურბანული ინსტიტუტი)
 • პროფესიონალური სამყარო (ამერიკის საელჩო)
 • ბიზნეს - კონსალტინგი (USAID)
 • განათლების სისტემის მონიტორინგი (ევრაზიის ფონდი)
 • ქუთაისის ბიუჯეტის მონიტორინგი (ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო)
 • სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია (USAID)

  

გამოცდილება: 

2013 – 2013 -  ტრენინგი - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, ინფორმაციული უსაფრთხოება დანერგვა და აუდიტი, სერთიფიკატი (სერთიფიცირებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი) 

2013-2013 - ტრენინგი - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, ადამიანური რესურსების მართვა - პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა გადაწყვეტილებების მიღებასა და მოლაპარაკებებისწარმართვაში, სერტიფიკატი 

2012  - 2013 - ტრენინგი - კავკასიის აკადემიური ცენტრი, ადამიანური რესურსების მართვა, სერტიფიკატი 

2011-2011 - ქალაქ დეკალბის თვითმმართველობა, ილინოისის შტატი, აშშ,  სტაჟირება - ქალაქის მერის კონსულტანტი, სერთიფიკატი (აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის პროექტი) 

2010 – 2010 - ტრენინგი - პოლონეთის ეკონომიკური განვითარების ფონდი, პროექტის დიზაინი და მართვა, სერტიფიკატი 

2009 – 2009 - ტრენინგ კურსი - ვარშავის უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ადმინისტრირება, სერტიფიკატი 

2006 – 2006  - ტრენინგი - საერთაშორისო ორგანიზაცია - მშვიდობის კორპუსი, პროექტის დიზაინი და მართვა, სერტიფიკატი 

2005 – 2005 - ტრენინგ კურსი - საერთაშორისო ორგანიზაცია - ურბანული ინსტიტუტი, ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შემუშავება და მართვა სახელმწიფო და მუნიციპალური ფინანსების მართვა, სერტიფიკატი 

20042004 - მულტიფუნქციური კომპანია ,, ROADSTONE,, - ირლანდია, დუბლინი, სტაჟირება - გენერალური მენეჯმენტი, სერტიფიკატი (მსოფლიო ბანკის პროექტი) 

2003 – 2003 - ტრენინგი - გერმანიის მენეჯმენტის აკადემია და კომპანია "კონსულტაციო", პროექტის დიზაინი და მართვა, სერტიფიკატი 

2003 – 2003 - კომპანია „KECZ“ - უნგრეთი, სტაჟირება - მენეჯერის ასისტენტი, სერტიფიკატი (მსოფლიო ბანკის პროექტი) 

2002 – 2003 - ტრენინგ კურსი - მსოფლიო ბანკის პროექტი - მარშალის გეგმა, ბიზნესის მართვა (ბიზნესდაგეგმარებამარკეტინი, მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი, ფინანსების მართვა, ინგლისურიენა და სხვა), სერტიფიკატი 

2000 – 2000 - ტრენინგ კურსი - საქართველოს ბუღალტერთა ასოციაცია, ფინანსების მართვა, სერტიფიკატი

  

სამეცნიერო-ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა:

2007 – 2011 -  ქ. ქუთაისის სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების პროგრამა 

2007 - სახელმძღვანელო პროფესიული განვითარებისთვის,  პროფესიული განვითარება

 

უნარ-ჩვევები:

Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel;  Microsoft Office PowerPoint; Photoshop