ალექსანდრე ტოგონიძე
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

დაბადების თარიღი: 26 აპრილი 1992 

ეროვნება: ქართველი

ენები: ინგლისური, რუსული 

ელ.ფოსტა: a.togonidze@tbilisi.gov.ge 

განათლება და კვალიფიკაციადაწესებულება: გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში

თარიღი: 2006-2010

დიპლომი/ხარისხი: სკოლის დამამთავრებელი დიპლომი

2009წ კლასის პრეზიდენტი - 2009წ საუკეთესო სტუდენტი ინგლისური ლიტერატურის კლასში - 2009წ

დაწესებულება: ბრაუნის უნივერსიტეტი (Brown University) - აშშ

თარიღი: 2009 დიპლომი საზაფხულო პროგრამა – “Introduction to Global Business Environment” კურსის სერთიფიკატი 

დაწესებულება: ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი: 2010-2011

ფაკულტეტი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დაწესებულება: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

თარიღი: 2011-2015

ფაკულტეტი: European School of Management (ESM)

დიპლომი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

დაწესებულება: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

თარიღი: აპრილი, 2014

სერთიფიკატი: EBRD Advanced Trade Finance Workshop – Supply Chain and Receivables Financing

 

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი: ივნისი 2014 – სექტემბერი 2014

კომპანია: სს “გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი” – ტელეკომუნიკაცია

პოზიცია: საგარეო შესყიდვების მენეჯერი

თარიღი: სექტემბერი 2014 – აგვისტო 2015

კომპანია: შ.პ.ს“ევრაზია XXI” (Global TV) – ტელეკომუნიკაცია

პოზიცია: მარკეტინგის მენეჯერი / პროექტ მენეჯერი

თარიღი: აგვისტო 2015 – თებერვალი 2016

კომპანია: შ.პ.ს „ბურჯი“ - სამშენებლო - ქართუ ჯგუფი

პოზიცია: საგარეო შესყიდვების მენეჯერი / პროექტების მენეჯერი

თარიღი: აგვისტო 2015 – თებერვალი 2016

კომპანია: პოზიცია ასოციაცია „ატუ“ - არაკომერციული ორგანიზაცია - ქართუ ჯგუფი

პოზიცია: ლოჯისტიკის მენეჯერი

თარიღი: მარტი 2016 – აპრილი 2016

კომპანია: პოზიცია შ.პ.ს „ელიტა ბურჯი“ - სამშენებლო /საწარმო - ქართუ ჯგუფი

პოზიცია: პროექტების მართვის კონსულტანტი

თარიღი: მაისი 2016 – იანვარი 2018

კომპანია: პოზიცია ქ.თბილისის მერია - ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

პოზიცია: უფროსის მოადგილე

თარიღი: თებერვალი 2018 – ივნისი 2018

კომპანია: პოზიცია შპს „BK Construction” - სამშენებლო - სს „მ2 უძრავი ქონება“

პოზიცია: პროექტების მენეჯერი

თარიღი: ივნისი 2018 – აგვისტო 2018

კომპანია: პოზიცია ქ.თბილისის მერია - ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

პოზიცია:უფროსის მოადგილე