მამუკა მუმლაძე
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

დაბადების თარიღი:  18.08.1978
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
უცხო ენები: რუსული 
ელ.ფოსტა: mamuka.mumladze@tbilisi.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

1998-2003 - საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი,  მართვა და კომპიუტერული ავტომატიცაზია.

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2016-დან დღემდე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი

2016 -  შ.პ.ს. „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“, გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე - ექსპლუატაციის დირექტორი

2016 -   ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, უფროსის მოადგილე  

2015-2016 - შპს „ბურჯი“, ასოციაცია „ატუ“,  ტრანსპორტისა და მექანიზაციის სამსახურის უფროსი

2015-2016  - შპს „ბურჯი“,  ასოციაცია „ატუ“, ტრანსპორტისა და მექანიზაციის სამსახურის  უფროსის მოადგილე

2014-2015  -  სატრანსპორტო კომპანია შპს „ინტერ ტრანსი“, დირექტორი  

2013-2014 -  ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, მთავარი სპეციალისტი

2013-2014 -  ქალაქ რუსთავის მერია, მთავარი სპეციალისტი ტრანსპორტის საკითხებში

2013- ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო,  სპეციალისტი

2012-  შპს რუსთავის მუნიციპალური  ავტოტრანსპორტის საწარმო, დირექტორი

2011-2012 -  შპს რუსთავის მუნიციპალური  ავტოტრანსპორტის საწარმო, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

2008-2011  - შ.პ.ს. „რუსთავტრანსი“, დირექტორი

2003-2008 -შპს „მახარაშვილი და კომპანია“, ტექნიკური მენეჯერი   

2003 - ქვემო ქართლის მეტროლოგიის ცენტრის რეგიონალური განყოფილება, სპეციალისტი

2002-2003-  შპს „სტანდარტის რუსთავის ფილიალი“, დამხმარე სპეციალისტი

2000-2002 - შპს „ავტოტრანსრეგულირება ქვემო ქართლი“, სერთიფიკაციის ხელმძღვანელი  

2000- შპს „ავტოტრანსრეგულირება ქვემო ქართლი“,  დირქტორის მოადგილე 

1999-2000 -  ქვემო ქართლის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი,ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის ქვემო ქართლის სამსახურის მრჩეველი 

1995-1999 -ქვემო ქართლის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი, პასუხისმგებელი მდივანი

 

  

გამოცდილება

2013   - ურბანული ტრანსპორტის დაგეგმარება

2015  -  ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება

2015  - საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვა/გადაყვანებში ჩარული კომპანიებისათვის ციფრული ტაქოგრაფები